• Vertex ATV-6B VHF Stubby Antenna (150-163 MHz)

VHF Antenna 150-163 MHz, Stubby 3" (use with VX-350, VX-410, VX-420, VX-820, VX-920, VX-P820, VX-P920).

Vertex ATV-6B VHF Stubby Antenna (150-163 MHz)

  • $13.99


  • 20 or more $9.99

Related Products

Vertex Standard VX-261 - Replaced by MVX-261
Vertex Standard VX-264 - Replaced by MVX-264
Motorola MVX-261 Two-Way Radio

Motorola MVX-261 Two-Way Radio

Motorola's..

$159.95

Motorola MVX-264 Two-Way Radio

Motorola MVX-264 Two-Way Radio

Motorola's..

$199.95